URFA ULU CAMİİ ÇALIŞMASI

Yapının inşa kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.Bazı yazılı kaynaklarda bu yapının eski bir sinegok iken M.S 435-436 da ölen psikopos Rabula tarafından St.Stephan kilisesine dönüştürülmüştür.Hristiyan kilisesinin yerine Nurettin Zengi tarafından tamir ettirilerek bugünkü  şeklini alan Halep Ulu Camii ile benzer bir plan gösteren Urfa Ulu Camii'nin Zengiler zamanında XII. yüzyılın ikinci çeyreğinde (1170-1175) inşa edildiği belirtilmektedir.Diğer bir görüşe göre Artuklu devrinde H.507 (M.1104) tarihinde yaptırılmıştır.