SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMASI 1

Altındağ Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğü Filiz Sokak ve Kurnaz Sokakları sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında eski Ankara evlerini barındıran sokağın rölöve çalışması,restorasyon projeleriyle bu çalışmalara ait detaylarla rapor sunumları hazırlanmıştır.