KASTAMONU SIBYAN MEKTEBİNİN KAFE OLARAK YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ

Rölöve çalışması,restitüsyon ve restorasyon projeleriyle bu çalışmalara ait detaylarla,rapor sunumları hazırlanan 1848 tarihli yapı Kastamonu il merkezinde,Hepkebirler Mahallesi Kuruçay Mevkii Sinan Bey Camii Yanı No:18 mevkiinde bulunmaktadır.Yapının üzerinde bulunduğu arsa 225 m2 olup ada numarası 283 parsel numarası 5'tir.Yapı oturumu 80,86 m2'dir