HÜSEYİN PAŞA CAMİİ ÇALIŞMASI

Bizans devrinden kalma Melkitlere ait Meryem Ana Kilisesi üzerine inşa edilmiştir.Cami mekanına giriş kapısı üzerindeki Şair Zahir tarafından yazılmış kitabede ebced hesabı ile H.1142 M.1729 tarihi düşürülmüş ve caminin merhum Ali Paşa tarafından onarıldığı yazılmıştır.Yusuf oğlu Darendeli Hüseyin Paşa H.1141 M.11728 tarihli vakfiyesindeki camiyi inşa ve tamir ettiğini yazmaktadır.