ELMACILAR KONAĞI'NIN KONUK EVİ OLARAK YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ ÇALIŞMASI

Rölöve çalışması,retitüsyon ve restorasyon projeleriyle bu çalışmalara ait detaylarla rapor sunumları hazırlanan 1912 yılına ait konak Kastamonu il merkezinde,İsmail Bey Mahallesi,Aşağı imaret mevkiinde bulunmaktadır.Konağın üzerinde bulunduğu arazi 517 m2 83 dm2'dir.Pafta numarası 16,Ada numarası 20 ve parsel numarası 26'dır.