ÇAKALOZ CAMİİ

Uşak il merkezi Kurtuluş Mahallesi,Çakaloz Camii Sokağı'nda bulunan caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır.Bununla beraber portal üzerinde bulunan Sultan II.Abdülhamit'e ait tuğradan XIX.yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.Ayrıca caminin mimari üslubu da bunu açıkça göstermektedir.Cami çeşitli tarihlerde yangın geçirmiş ve onarılmıştır.Uşaklı Çakaloz ailesinin bu onarımlarda büyük payı olduğundan camiye Çakaloz ismi verilmiştir.Caminin gerçek ismi ve banisi de bilinmemektedir.