AYAŞ İLÇESİ ŞEYH MUHYİTTİN CAMİİ ÇALIŞMASI

Yapının inşa tarihi bilinmemektedir.Ancak 1571 tarihli Ankara livası defterinde Nazillili Hacı Ali oğlu Muhyittin'in Ayaş'ta bir medrese vakfettiği ve vakıf gelirlerini şart ettiği bilinmektedir.

Ayaş Muhyittin Camii de medrese ile birlikte yapılmış olmalıdır.Medrese zaman içinde yıkılmıştır.Bu nedenle caminin ilk inşası XVI. yüzyılda olmalıdır.Ancak günümüzde kullanılan camii mimari özellikler olarak daha çok XVIII.yüzyıl özellikleri taşımaktadır.

Yapı günümüze kadar birçok onarım geçirmiş olmalıdır.Alçı mihrabının daha çok XVIII. yüzyıl Ankara alçı mihrapları ile aynı karakterde olduğu görülmektedir.(Ankara Leblebicioğlu,Kağnıcıoğlu Zeynel Abidin,Ağaçayak Camiileri gibi).