ANKARA SULTAN ALAADDİN CAMİİ ve MÜŞTEMİLATI ÇALIŞMASI

Ankara Kalesi içinde,1178 yılında Selçuklu Sultanı II.Kılıçarslan'ın oğlu Muhittin Mesut Şah tarafından yaptırılmış,Ankara'nın en eski camilerinden biri olan yapının kıble duvarı İçhisar Mahallesinde Aktaş Sokağı'nın başında iç kaledeki Zindan Kapı'ya bitişiktir.Caminin kuzeye bakan ön cephesi,Roma yapısının üzerine kurulu olan ahşap bir çatıyla örtülüdür.Ceviz ağacından oyularak yapılan minberi ise Selçuklu ağaç işlemeciliğinin en güzel örneklerinden biri sayılıyor.Caminin mihrabı ve Hazneli Çeşmesi ise 19.yy.'a tarihleniyor.